Beton leveres på byggepladsen eller så nær den, som kørselsforholdene tillader, da transporten kræver kørefast grund. Skulle kunden ønske indkørsel over ikke kørefast grund, er alle evt. følgeskader for kundens regning. Annullering af afgiven ordre med frigørende virkning må ske min. 3 timer før det bestilte leveringstidspunkt.

Modtager kontrol

Inden aflæsning skal modtageren kontrollere, at følgesedlens angivelse er i overensstemmelse med bestillingen, og visuelt sikre sig, at betonen skønsmæssigt svarer til bestillingen. Kunden eller dennes repræsentant skal herefter kvittere for varens modtagelse og specifikationens rigtighed.

Betonkontrol

Mobil Beton kontrollerer sin beton i overensstemmelse med DS/EN 206- 105426 samt tilhørende prøvestandarder. Resultaterne behandles statistisk og sikrer, at den løbende produktion er i overensstemmelse med de anførte normer.

Beton/efterbehandling

Betonen skal behandles korrekt, for at den forudsatte kvalitet opnås. Udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og holdbarhed. Det er derfor meget vigtigt at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter vibrering, afretning, glitning eller hvilken færdiggørelsesbehandling, overfladen nu får.
Beskyttelse mod udtørring fås ved f.eks. afdækning med plastik (plastfolie), presenning eller påsprøjtning af forseglingsvæske (Curing Compound). Uanset hvilken metode der anvendes, skal den påbegyndes senest en halv time efter færdigbehandling af overfladen.
Mobil Beton påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler ved betonen som følge af: For tidlig udtørring af frisk beton på grund af manglende tildækning på arbejdspladsen, henliggelse i for lang tid inden udstøbning, utæthed, frostskader eller akalie reaktioner, anvendelse af en til formålet eller udstøbningsforholdene uegnet beton.

 

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet.